LOADING

離島地區景點(金門、馬祖、澎湖)

金門景點

水頭古厝/金門莒光樓/傳統聚落/翟山坑道/金門特產/金城景點/得月樓/金水國小/黃氏酉堂別業/僑鄉文化館/金水寺/茅山塔/古崗湖/延平郡王嗣/ 建功嶼/浯江書院/金門總兵署爺;金寧景點:古寧頭戰史館/金門國家公